Gang van zaken

Gang van zaken

1. Als u contact opneemt met Welleco, maken we geheel vrijblijvend een afspraak. We horen dan wat de problemen zijn en we krijgen ter plekke al een indruk van deze problemen. Wij geven op onze beurt aan of wij deze problemen met hulp van ECOtherapie aan kunnen pakken.

2. Als we na deze afspraak allebei verder willen gaan, maken wij een offerte voor de ECOtherapie. Deze sturen we naar u op en we lichten deze graag bij u toe. Pas dan beslist u of we definitief met elkaar in zee gaan.

3. Als u ons de opdracht geeft, vragen we u doelstellingen te formuleren die u in de toekomst wilt bereiken. Samen proberen we deze doelstellingen zo concreet mogelijk te maken. We vragen u dan ook om een plattegrond en/of de naam van uw systeem.

4. Vervolgens maken we een zogenaamde ‘startanalyse.’ We kijken dan heel precies hoe de energetische toestand is. We bepalen ook of de doelstellingen haalbaar zijn en hoe lang de behandeling gaat duren.

5. Daarna gaan we aan het werk. U door met aandacht bij uw hele systeem te zijn en de doelstellingen ‘voor ogen’ te hebben; wij door op afstand uw systeem te balanceren en elke maand de situatie ter plekke waar te nemen.