Wat is ECOtherapie

Wat is ECOtherapie

Het wezen van alle verschijnselen om ons heen is: energie. Alleen als deze energie in balans is, kan een systeem, bijvoorbeeld een mens, een organisatie of een natuurgebied, optimaal functioneren. ECOtherapie zorgt ervoor dat een systeem weer goed in de energie komt; het zal energetisch weer sterk worden. Hierdoor zullen de verstoringen waar u last van hebt, geleidelijk verdwijnen.
Onze filosofie is dat niet de verstoring centraal staat, maar het systeem zelf. Door aan het systeem te werken, bouwt de ECOtherapie aan de weerstand van het systeem en zal dit minder vatbaar worden voor verstoringen. Met als eindresultaat dat het systeem weer kan vertrouwen op zijn eigen energetische huishouding.

Doelstellingen

De opdrachtgever, in de ECOtherapie beheerder genoemd, spreekt zijn of haar wensen uit en legt deze vast in doelstellingen. De ECOtherapeut werkt aan de hand van deze doelstellingen. De ECOtherapeut helpt de beheerder daarbij. Ook in het verdere traject blijft er intensief contact tussen beheerder en Welleco bestaan.