Ervaringen

Ervaringen

0
mensen gingen u al voor, lees hier enkele ervaringen

 

Vrijeschool de Lans in Brummen

(school voor zeer moeilijk lerende kinderen) is in 2010-2011 gebalanceerd en is steeds in energetisch onderhoud. De school bevindt zich door bezuinigingen bij de overheid in een spannende en onzekere periode van samenwerking met andere organisaties, reorganisatie en tegelijkertijd vasthouden aan pedagogische idealen. Inmiddels heeft de samenwerking vorm gekregen, werken de medewerkers constructief aan de interne reorganisatie en maakt men de school bekender: de Open Dag in 2011 bleek drukker dan ooit. Voor de directeur zijn de maandelijkse analyses ter plekke heel belangrijk: “ik kan de resultaten van de waarnemingen van de energie altijd heel goed koppelen aan wat er in die klas aan de hand is. Daardoor heb ik het vertrouwen dat ook de balancering zelf van goede kwaliteit is.”

Praktijk voor Homeopathie

in Zutphen is in 2009 gebalanceerd. Fijn zoals de gesprekken met de ECOtherapeut helpen focussen. Ik ben iemand die overloopt van Ideeën en idealen, maar herinneren (onthouden) is niet altijd even makkelijk voor me. Gesprekken die we hielden tijdens de behandelperiode hielpen me zicht te blijven houden op de essentie van mijn doelen. Verrassend was de oplossing voor het bereiken van een belangrijk doel: in plaats van het geven van een cursus bleek het maken van een boek de manier om Ideeën uit te dragen.

Huis en tuin in Deventer

is in 2008-2009 gebalanceerd. Door de balancering werd de sfeer in huis beter, voelde bezoek zich meer op hun gemak, werd het contact tussen de bewoners beter en gingen de elektrische apparaten beter functioneren. Omdat deze veranderingen geleidelijk waren verlopen, was de beheerder na afloop van het project terugkeek op de beginsituatie was ze dan ook zeer verrast: “wat is er veel van de doelstellingen gerealiseerd!. En over het contact met Welleco: ” de zorgvuldigheid, die ik bij jullie heb ervaren, heb ik als zeer waardevol beschouwd.”

Huis en coachingspraktijk in Zutphen

is in 2008-2009 gebalanceerd. In de periode van de ECOtherapie kwam er meer werk en kwam er nog te ontvangen geld los. Ook zijn juist een aantal activiteiten gestopt: “Ik werd door de ECOtherapie wel geconfronteerd met het grote aantal ballen dat ik in de lucht houd. In vertrouwen laat ik nu een aantal zaken los.”

Biologisch melkveebedrijf

in Vorden is in 2007 gebalanceerd. Na de balancering kwam er meer eenheid in het bedrijf, werd het contact met de verpachter beter en werd er uiteindelijk meer geld verdiend. “Eye-opener is toch wel geweest dat we ons meer op de core-business van het bedrijf moeten richten in plaats van op allerlei verbindingstrajecten. Je kunt een kapstok wel op een fundament zetten, maar niet op drijfzand”, aldus beheerder Bert Wagenvoort. Ten aanzien van de ecotherapie vindt hij dat er “vooral op het procesniveau (het kijken naar het bedrijf) een flinke slag is gemaakt, waarbij Ruud ook zeker als coach heeft gefungeerd.”

Vrijeschool de kleine Prins

in Doetinchem is in 2007 gebalanceerd. De directeur dhr. R Heusschen schreef er over in het tijdschrift de Seizoener: “ik als eigenaar van het probleem voel me erg gesteund door de begeleiding die Jannie geeft. De ECOtherapie gaf ondersteuning bij het samenstellen van het nieuwe team, het inzetten van onderwijskundige verbeteringen en bij het inspectiebezoek. Dit is allemaal goed verlopen.Toeval?”
R. Heusschen: ” als het al toeval is, dan draagt de ECOtherapie er zeker toe bij dat ons naast alle problemen ook goede dingen toe vallen.”

Huis en tuin in Zutphen

werd in 2006 gebalanceerd en is nog steeds in onderhoud bij Welleco. De beheerder voelde zich een stuk beter na de balanceringen: “affirmeren werkt voor mij bij het ontwikkelen van een positief gevoel. Mijn aandacht wordt vaak getrokken door negatieve en sombere elementen van het leven. Het doen van affirmaties maakte mijn bewustzijn wakker en nu is het glas niet langer half leeg, maar half vol. Tot op de dag van vandaag houd ik me met affirmeren bezig en nog steeds ervaar ik dat de toekomst maakbaar is en wensen, Ideeën er werkelijkheid door kunnen worden.”

Woning aan Stokebrand

in Zutphen is in 2004 gebalanceerd. In 2005 is de woning te koop gezet en achteraf bleek dat de nieuwe eigenaar zich al aandiende meteen nadat de woning op ‘Funda’ was gezet. Wat hier ook het vermelden waard is dat het mogelijk is om de (opgebouwde) energetische huishouding mee te verhuizen. “Alles rondom de verhuizing is voorspoedig verlopen. En het mooie is dat het nieuwe huis al gauw voelde als een thuis”, aldus de eigenaren.

Boswachterij Kootwijk

in Kootwijk is in 2004 gebalanceerd. Na deze balancering kwamen op het Kootwijkerzand meerdere punten tot ontwikkeling waarin een instromende – of uitstromende energie valt waar te nemen (zogenaamde krachtpunten). Ook nam de jaren daarna het aantal nachtzwaluwen en amfibieën sterk toe.