Particulieren

Particulieren

1. Eenvoudige energetische test van de woonomgeving

Aan te leveren:

 • plattegrond van je huis en tuin/balkon
 • doel dat je wel wilt bereiken, het liefst positief geformuleerd (dus bijvoorbeeld stilte in plaats van geen last van geluid)

Wat bieden wij als resultaat:

 • gesprek waarin wij aangeven:
 • grof beeld van de (on)balans binnen je huis en tuin/balkon
 • of er opvallende verstoringen aanwezig zijn en/of ze van binnen of van buiten komen

Kosten: 75 euro

2. Uitgebreide energetische test van de woonomgeving

Aan te leveren:

 • plattegrond van je huis en tuin/balkon
 • doelen die je wel wilt bereiken voor het huis en zijn bewoners

Wat bieden wij als resultaat:

 • wij geven een compleet beeld van de (on)balans binnen je huis en tuin/balkon en de interactie met de bewoners (reilen en zeilen van het huishouden)
 • wij geven aan of en wat voor soort verstoringen aanwezig zijn, of ze van binnen of van buiten komen en op welke manier ze inwerken
 • gesprek waarin wij deze bevindingen toelichten

Kosten: 200 euro

Met de testen kun je met ons ook een ECOtherapietraject ingaan. Daarin bieden we ook weer 2 mogelijkheden:

A. Eenvoudig ECOtherapieproject

 • traject waarin we enkelvoudige balanceringen doen gedurende 6 weken
  hiermee halen we ergste verstoringen weg
  gesprek aan begin en eind waarin we tips geven hoe je proces zelf kunt versterken

Kosten: 400 euro

B. Uitgebreid ECOtherapieproject (alleen als vervolg op test 2 en indien haalbaar)

 • analyse van de haalbaarheid van de doelen
 • traject waarin we in betrokkenheid met de bewoners meervoudige balanceringen doen gedurende 5 maanden
 • hiermee brengen we je ruimte helemaal in balans en kunnen problemen makkelijker opgelost worden
 • 4 gesprekken waarin we het proces samen versterken
 • 4 maal energiemetingen ter plekke om de verbeteringen te checken

Kosten: 1400 euro

Kosten zijn inclusief BTW en reiskosten (binnen de regio Zutphen)